Anna Daszuta-Zalewska Anna Daszuta-Zalewska

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Absolwentka programu TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda; członek Stanford Club of Poland; członek Amerykańsko-Polskiej Rady Współpracy z siedzibą w Katowicach i Stowarzyszenia Absolwentów TOP 500 Innovators; współpracownik US-Polish Trade Council z siedzibą w Palo Alto, CA, USA. 

Ma ponad 10-letnie doświadczenie w generowaniu i zarządzaniu projektami na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz szkolnictwa wyższego, współfinansowanymi z funduszy pomocowych UE; 5 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej z zarządzania projektami, polityki regionalnej UE. Od 2008 r. ekspert oceniający wnioski o dofinansowanie w ramach Priorytetów II, IV i VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (współpraca z MNiSW, NCBiR; Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku). Obszar zainteresowań zawodowych: przedsiębiorczość, innowacje, design thinking, ochrona IP, polityka regionalna UE. Prywatnie: mężatka, mama 5-letniej Dominiki, miłośniczka Westów.


Prowadzone sesje

Zobacz pełny plan