Daniel Górski Daniel Górski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Jest absolwentem wydziału ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku, ukończył również studia podyplomowe z zakresu informatyki na Politechnice Białostockiej. Od roku 2004 swoją karierę związał z wdrażaniem w Polsce środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, najpierw w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego uczestniczył we wdrażaniu programu przedakcesyjnego Phare oraz programów perspektywy finansowej 2004-2006. W latach 2007-2008 zajmował stanowisko dyrektora, a następnie wiceprezesa Zarządu RCS Sp. z o.o. Od maja 2008 roku pełni funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania RPO, który odpowiada za realizację pierwszego programu finansowanego ze środków wspólnoty w pełni zarządzanego na szczeblu regionu.


Prowadzone sesje

Zobacz pełny plan